OF ENDÜSTRİ olarak “ Çevreye Saygılı Üretim” sloganıyla üretim faaliyetlerimizde kullandığımız,

Çevre Politikamız;

  • İlgili Çevre Yasa ve Yönetmeliklerine uymak,
  • Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak düzenlemek ve bu gereklere uymak,
  • Çevreye olumsuz etkileri minimize etmek için “Sıfır Atık” bilinciyle atık oluşumunu en aza indirmek, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü sağlamak için çaba göstermek,
  • Çevreyi korumak prensibimizi herkese yaymak,
  • Acil durumlarda çevreyi korumak için prosedürler ve talimatlar oluşturmak,
  • Çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve yan sanayicilerimize çevreyle ilgili eğitimler vererek bilinçlendirmeyi geliştirmek,
  • Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.

  OF ENDÜSTRİ faaliyetlerindeki önemli çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için kurmuş olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

Saygılarımla…

Genel Müdür